’U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

‘De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’’

 

Uitzonderingen
De volgende artikelen zijn uitgesloten van retournering of restitutie:

Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn (eventueel hebben wij hier een coulance regeling voor, zie ook hierboven).

 

Uitleg herroepingsrecht
Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar proberen, echter NIET gebruiken

 

Retourprocedure
Om uw aankoop aan te melden voor retournering dient u ons een Email te sturen voor een ‘Retour/Garantie (RMA) aanvraag’. Hier dient u precies te omschrijven wat de klachten zijn.
Zodra de aanvraag is afgerond zal de retour afdeling van Fishsupply.nl u binnen één werkdag instructies toezenden om het product in te sturen.

Let op!: Producten zonder retouracceptatie zullen niet in behandeling genomen worden.

U bent zelf altijd verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport. Wij adviseren derhalve dat u voor een transportverzekering zorgt indien u een pakketje aan ons retourneert. Tevens zijn alle retourkosten voor uw rekening. Ongefrankeerde zendingen, zendingen onder rembours of zendingen zonder geldig RMA nummer worden te allen tijde geweigerd.

Het product is defect geleverd (D.O.A.)
Een D.O.A. (Dead On Arrival) product is een product dat binnen een week na ontvangst defect is/gaat. Hierbij geldt dat het product binnen 8 dagen na ontvangst weer in bezit dient te zijn van Fishsupply.nl. U krijgt, indien het defect onder de garantie valt, een zelfde artikel retour gezonden.
U kunt hiervoor een RMA aanvraag indienen door zoals hiervoor is beschreven. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn worden niet geaccepteerd en gaan via de koerier retour afzender. Het risico van verzending is geheel voor rekening van de afzender. De verzendkosten voor het retourneren van het pakket worden door Fishsupply.nl volgens het standaard PostNL tarief van maximaal € 4,95 (tot 10 Kg) vergoed. Vermeld daarom bij een D.O.A. zending uw bank- of gironummer, zodat wij de door u gemaakte kosten voor de retourzending aan u kunnen overmaken.
Een goede uitgebreide klachtomschrijving bij het aanmelden van uw RMA voorkomt onnodige vertraging bij de afhandeling.
NB: Denkt u er svp aan om het product, indien mogelijk, in de originele te retourneren. Verpakt u de producten svp goed om transportschade te voorkomen

 

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U kunt mailen naar:
info@fishsupply.nl
Onze medewerkers van de afdeling customer service zullen de eventuele klacht bekijken
en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.